​I Mistrzostwa Polski w morsowaniu

27 pażdziernika 2019 r. | PGE Narodowy / Snow Expo

Organizatorem I Mistrzostw Polski w Morsowaniu (zwanymi dalej “mistrzostwami”) jest STOWARZYSZENIE “OSWAJAMY ŻYWIOŁY” z siedzibą w Kielcach, ul. Króla Bolesława Chrobrego 40 nr rej. 127.

I Mistrzostwa Polski w Morsowaniu odbywają się odbywają się w ramach imprezy masowej, SNOW EXPO 2019

Cel:

 1. I Mistrzostwa Polski w Morsowaniu mają charakter otwarty i popularyzatorski, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska „morsów” oraz upowszechnianiu tej formy aktywności fizycznej.

 2. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, w szczególności w postaci „morsowania”.

 3. Popularyzacja i upowszechnianie dbania o stan swojego zdrowia, wiedzy na temat możliwości ludzkiego organizmu, przekraczania granic swojego organizmu, odpowiedzialnego podchodzenia do uprawiania sportów (w tym „morsowania”), szanowania sił przyrody.

 4. Edukacja w zakresie sposobów uprawiania sportów zimowych, w szczególności „morsowania”.

 5. Edukacja w zakresie dbania o stan swojego zdrowia przy uprawianiu „morsowania”, a także o zabezpieczenie siebie i swoich towarzyszy przy tym sporcie.

 6. Wyłonienie Mistrza Morsowania w 2019 roku.

Konkurencje:

 1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w 2 konkurencjach: indywidualnej i zespołowej.

 2. Nie ustanawia się odrębnych kategorii dla kobiet i mężczyzn.

 3. Zawodników przynależących do grupy obowiązuje limit czasu wynoszący minimum 10 minut przebywania w wodzie w sposób ciągły, poniżej którego ani osoba, ani jej wynik nie zostaną zaklasyfikowane do oceny przez zespół sędziowski.

 4. Mistrzostwa Polski w morsowaniu indywidualnym wygrywa ten zawodnik, który w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 3 stopnie Celsjusza będzie przebywał najdłużej (bez żadnych przerw), zgodnie z zasadami morsowania określonymi w niniejszym regulaminie. Zawodnik ten otrzymuje tytuł MISTRZ POLSKI W MORSOWANIU. 2 zawodników z kolejnymi wynikami (czasami) otrzymuje tytuły I WICEMISTRZ POLSKI i II WICEMISTRZ POLSKI w MORSOWANIU.
   

Pozostałe informacje są dostępne na stronie: link

74231845_121299825950458_840035501043246
74475478_1244575099062704_23474320966638
74527195_740940952999536_862543979814584
74649809_1495626370576868_82638133915927